SBfV

WORKSHOP – Skolebridge for Voksne (SBfV)

På workshoppen vil du blive præsenteret for det nye undervisningsmateriale, SBfV, til begynderundervisning. Læs mere om materialet i Dansk Bridge april nummeret.

Mødested: Slotsbridge – Hillerød, Ægirsvej 7 B, 3400 Hillerød.

Mødedag: Lørdag 25. maj 2024, kl. 13-16.

Betaling: Arrangementet er gratis

Deltagere: Alle med interesse for bridgeundervisning af begyndere.

Forplejning: Øl og vand kan købes. Der serveres kaffe og småkager.

Tilmelding: Via tilmeldingsmodulet på Nordsjællands Distrikts hjemmeside.
Workshoppen gennemføres hvis der tilmeldes mere end
8 deltagere.

Frist: 19. maj 2024