Udviklings-/bridgeprojekter

Efterlysning udviklings-/bridgeprojekter! 

 Få tilskud til udviklingsprojekter til fremme af klub- og turneringsbridgen i Distrikt Nordsjælland. 

Da der i en årrække har været færre udgifter end forventet og samtidig lidt større indtægter, bl.a. pga. tilskud fra Kreds 2, har Distrikt Nordsjælland opbygget en formue, der er større end nødvendigt. Det blev derfor besluttet på seneste generalforsamling at udskille en pulje på kr. 250.000,- til særlige udviklingsformål. 

Tilskud fra puljen til udviklingsprojekter kan søges af distriktets klubber og/eller deres medlemmer. 

For at projekter kan komme i betragtning, skal de være i overensstemmelse med distriktets formål om fremme af klub- og turneringsbridgen i distriktet. De må dog godt være bredere og omfatte andre dele af bridgesamfundet. Derimod kan puljemidlerne ikke anvendes til driftsformål. Inden for disse rammer kan der gives tilskud til en bred vifte af udviklingsprojekter og tiltag. 

Det følgende er nogle brede eksempler på, men langt fra en endelig liste over, tiltag, der kan nyde fremme: 

Projekter til fremme af ungdomsbridgen og tiltrækning af unge til klubberne. 

Tiltrækning af nye og fastholdelse af medlemmer. 

Særlige bridgeevents. 

Trænings- og kursusvirksomhed med særligt udviklingsperspektiv. 

Udvikling af venskabsklubber og fremme af samarbejde mellem klubber. 

Oprettelse af servicefaciliteter for klubber og medlemmer. 

Ansøgning om tilskud til konkrete projekter kan søges via ansøgningsskema på distriktets hjemmeside. Her kan også gives inspiration og forslag til andre tiltag, der kunne være relevante. 

Udviklingspuljen administreres af et mindre udvalg nedsat af distriktets bestyrelse. Det er udvalgets opgave at indstille egnede projekter til bestyrelsen sammen med rammebetingelser for de enkelte projekter. 

 

Ansøgning downlodes her udfyldes og sendes til Henrik Sattrup Henrik.Sattrup@dk.gt.com