Generalforsamling 2024

Distrikt Nordsjælland Generalforsamling – 2024

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

 

Dato: Lørdag, den 10. marts 2023, kl. 10.30 – ca. 12.00

Sted: Slotsbridge, Ægirsvej 7B, 3400 Hillerød

 

Deltagere: Alle distriktets klubmedlemmer er velkomne til at deltage uden stemmeret.

Distriktets klubber kan udpege en delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer

den nærmest forudgående 31. dec. (max 10) – der kan afgives 1

stemme pr. mødt delegeret

Læs her

 

Vedtægter: Find vedtægterne på distriktets hjemmeside under fanen Bestyrelse mm

 

 

Tilmelding til morgenmad