Generalforsamling 2023

Distrikt Nordsjælland Generalforsamling – 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

 

Dato: Lørdag, den 25. marts 2023, kl. 10.30 – ca. 12.00

Sted: Slotsbridge, Ægirsvej 7B, 3400 Hillerød

 

Deltagere: Alle distriktets klubmedlemmer er velkomne til at deltage uden stemmeret.

Distriktets klubber kan udpege en delegeret for hver påbegyndt 25 med-lemmer

den nærmest forudgående 31. dec. (max 10) – der kan afgives 1

stemme pr. mødt delegeret

 

 

Vedtægter: Find vedtægterne på distriktets hjemmeside under fanen Bestyrelse mm

 

 

Dagsorden: Personer, forslag, data

1. Valg af dirigent Jesper Debois

2. Konstatering af stemmetal Jesper Debois

3. Formandens beretning Ole Vinberg Larsen

4. Aflæggelse af årsregnskab Henrik Sattrup

5. Fastlæggelse af kontingent til distrikt

og/eller kreds 2

6. Meddelelser fra DBf Sus Vang

7. Forslag fra distriktsbestyrelse, klubber

eller medlemmer Intet fra distriktet

8. Valg af formand Helle Simon Elbro

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jakob Søegaard og Pernille Nielsen (2 år)

Anne Christensen (for 1 år)

Suppleant Gurli Gøbel

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af medlem(mer) til kredsbestyrelsen Helle Simon Elbro og Henning Mikkelsen

12. Valg til DBf’s repræsentantskab Helle Simon Elbro, Pernille Nielsen og

Henrik Sattrup

13. Eventuelt

 

Tilmelding til morgenmad