Klubholdtrunering

Klubholdturneringen er åben for hold fra distriktets klubber. Hvert hold repræsenterer en klub, og spillere skal til enhver tid under turneringen være medlemmer af klubben. En klub kan deltage med flere hold, og hvert hold har sine egne spillere, der ikke må spille på mere end ét hold.

Turneringens indledende runder vil i sæson 2023-24 blive spillet torsdagene den 16.maj, 23. maj, 30.maj, 6.juni og 13. juni. Turneringsformatet bestemmes, når tilmeldingsfristen er udløbet og tilrettelægges efter antallet af tilmeldte hold.

Tilmeldingsfristen er den 27. april 2023. Tilmelding sker via dette link.

Pris: 800 kr. pr hold. Indbetales på distriktets konto: reg.nr.1551 kontonr.11184286.

Finalen afvikles i weekenden den 7. og 8. september 2024. Distriktsbestyrelsen kan efter tilmeldingsfristens udløb træffe beslutning om at aflyse turneringens finale i september i fald der er under 10 hold tilmeldt. I et sådant tilfælde afvikles turneringen som planlagt i maj og juni 2021, og det hold, der er vinderen efter de fire spilletorsdage, er det hold der repræsenterer distriktet ved DM for klubhold.

I fald september finalen aflyses, vil de tilmeldte hold få besked om dette via den e-mailadresse, der angives i forbindelse med tilmeldingen.

Propositioner for klubhold