Appeludvalg

Udvalget behandler appeller vedrørende turnerings-leder-spørgsmål fra såvel distriktsturneringer som almindelige klubaftener.  –   Det vil sige, at alle kan henvende sig.

Der kræves et depositum på kr. 200,-, som tilbagebetales, såfremt appellen skønnes rimelig.

Udvalget behandler normalt appeller på mail – afgørelse sendes til sagens parter – inkl. dømmende tu-leder.

Udvalgets afgørelser kan apelleres videre til forbundets appelkomite.

 

DBf’s appelformular kan med fordel benyttes:

Klik her for appelformular i Word. I denne formular er det muligt at skrive og siden videresende som mail.

 

Appellen sendes til:   Ole V. Larsen,  6084 9544,  ole.vinberg.larsen@gmail.com

 

Komiteen øvrige medlemmer:

2386 3313   Finn Achton,    3964 3944   Henning Mikkelsen,    3045 5158   Steen Jacobsen

 

Turneringslederforum.

Er du interesseret i at læse om turneringslederafgørelser kan du læse mere i DBf´s turneringslederforum.

DBF \ Regler \ Turneringslederforum \ Diskussionsforum se TL-sager under diskussion.

Eller klik her og gå direkte til debatsiden.

Du kan også tilmelde dig og selv sende spørgsmål ind til debat.